Kwaliteit

De KAM-coordinator (Kwaliteit, Arbo en Milieu) controleert en bewaakt de kwaliteitssystemen van de Flamant bedrijven voortdurend. Met (on)aangekondigde audits worden kwaliteitsprocessen getoetst aan de diverse norm-elementen. De kwaliteit binnen de Flamant bedrijven, blijft hiermee gewaarborgd.
 
 
Accreditatie registratienummer L603 | Flamant Analyse is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA).
Voor meer informatie over Flamant Analyse b.v. kunt u hier terecht.
 
Flamant Analyse neemt ook deel aan alle beschikbare ringonderzoeken. Hierbij worden voor alle verrichtingen van het laboratorium monsters aangeboden met onbekende referentie. De monsters worden vervolgens geanalyseerd conform de vereiste norm. De gevonden waarden worden ingezonden waarna een certificaat wordt afgegeven met de prestatie-index voor de desbetreffende verrichting.
 
 
Heeft u vragen of zou u graag meer informatie wensen? Wij verzoeken u dan vriendelijk om contact op te nemen met de kwaliteitsmanager van Flamant via het volgende e-mailadres: kwaliteit@flamant.nl.

Chroom 6 : onderzoek, advies en analyse!
  • EfficiĆ«nt
  • Vakkundig
  • 24/7 inzetbaar
  • Uitstekende service
  • Kostenbesparende aanpak
Neem vrijblijvend contact met ons op